Sildid

, , ,

Kuna Veevalaja ajastu on paljuski aususe ning läbipaistvuse ajajärk, siis hakkavad ka mitmed Universumi saladused nähtavamaks saama. Sellel perioodil: 6.12- 13.12.2015, ehk teisest kuni kolmanda advendini, laskub kõikide inimeste peale uue jõu ning energiaga laetud valguskanal, läbi mille saab igaühele isikliku arengu tarvis valgusekeelne abipakett saabuda.

Positiivse karma salastatud kamber.

Iga hing on läbi Kõrgema mina juhatuse kõikide kehastuste jooksul läbi enda tehtud heade tegude kogunud Positiivse karma kambrisse, seni saladuses peetud karmapanka, plusspoole karmat. Hoolimata sellest, kuidas asjad võivad läbi hetkeolukorra vaadatuna näida, on neid tegusid kogunenud kõikidel palju! Ja sellele kambrile on asjade praeguses seisus loodud ajutine ligipääs. See kamber on pikemas perspektiivis loodud niinimetatud pensionisambana- igas kehastuses on “inim ise” teadmata kogutud sellesse peenstrukturaalsesse suletud ruumi positiivset karmat. See on mõeldud tulevikus toimuva Ülestõusmise toetamiseks, ehk sellest sillutatakse igaühe jaoks tulevikus trepp taevasse. Kuid nüüd on võimalus osa kogutust välja võtta, et saada toetust enda hekel käsiloleva raskesti mõistetava õppetüki õppimisele. Maailmal on Sinu toetust, läbi Sinu enda arengu ning teadvuse tasandi tõusu väga vaja!  

Praeguseks on globaalses mastaabis tunda, et täielik Veevalaja ajastule üleminek ja AjastuMeistrite vastutuse üleandmine, ehk ajastule vastava ühise teadvustasandi saavutamine saab toimuma alles selle aastavahetuse paiku. Igaüks võib seda ümberpööratud nullpunkti loomulikult kogeda erinevalt. Ettenägematult paljude tõstmata teadvusetasandiga inimeste niiöelda jonnakus, täielik keeldumine uue ajastu energiate, suhtumise ja tundetasandi vastuvõtmisest, on üleminekuprotsessi aeglustanud. Kuid kuna tahe teadvustasandi tõusuks on iga inimest ning hinge eraldi käsitledes alati vaba, pole ka tegelikult kedagi süüdistada.

Vaimsuse teel olevad inimesed on selle taha siiski mõneti toppama jäänud. Kui enamik planeedi elanikkonnast eitab Vaimse kasvu vajalikkust, jättes selle näiteks tehnoloogia arengut kummardades tahaplaanile, siis pidurdab see läbi ühisteadvuse ka neid, kes püüavad kõrgemate teadvustasandite poole liikuda. Kuni ühisteadvuses pesitseb hirm ühiskonna edumudelite silmis kaotajaks jääda, pole ime, et vaimsetel inimestel on üsna keeruline ennast sellest tegelikult lahti haakida ja hirmusid alistada.

Teine suur ja inimlik hirm, mis paljusid kummitab, isegi takistab, kuid millel ei saa kõrgemast plaanist vaadatuna tegelikult kunagi alust olla, on läbi kukkuda Vaimses arengus, suutmata olla ühisteadvuse või Vaimse ühisteadvuse mõistes piisavalt “vaimne,” puhas, või arenemisvõimeline. Kui selle koha peal tekib kahtlus, siis tea, et vaimsel teel käija võiks olla pigem eelkõige aus, mitte sunduslikult alati naeratav ja hea.

Valguse jõud on asunud nüüd taas uue otsustavusega tööle, saates maa asukatele “arenguabi pakette,” et aidata inimkonnal vajalikku teadvuse tasandit saavutada, et uude ajastusse üleminek saaks täielikult lõpetatusesse viidud.

Sind toetama saadetud energiakogum pärineb sinu enda loodust ning kannab vajalikku jõudu, algenergiat ja otsustavust. See sisaldab endas ka probleemi olemuse vastulaengut ehk lahendusega laetud energiat. See on niinimetatud ajutine “päästepakett”, mida kindla meelega Valguse suunas liikujad saavad arengus enda edasi aitamiseks kasutada. Toetus on loodud, et nüüd suudetaks vaadata endas neid kohti, mis on muidu liiga valusad, tumedad või varjatud. See õppetükk, mida siin kellegi puhul silmas peetakse, ilmutab ennast peagi. See “päästekapsel” laskub kõigile, kes soovivad teadvuse tasandi nihet ehk hüpet sooritada, see annab neile, kes on sellet võimalusest haaramiseks valmis justku abikäe Inglite maailmast- Sind võetakse käekõrvale ja aidatakse teha sammuke edasi, hoidvas toetuses.

Need kogumikud sisaldavad ka julguse seemneid, justkui julguserohtu, mis kannavad endas igaühe jaoks spetsiaalset võnget, et ületada veel aasta lõpu eel vajalikke arengulisi tühimikke, et hiljemalt kohe uue aasta alguses tõsta kindlalt ühisteadvuse teadvusetasandit. Teadvuse tasandite tõus, millest siin juttu on, saab tulevikus viia igaühe Kristuse- meeleni, ehk tingimusteta armastuse ja kõikehõlmava kaastudeni.

Palju saab uueks saada.

Kui “abipaketiga” kaasnevatest vabanemisvõimalusest viimast võtta, on kasulik olla ettevaatlik ja kindel, et su kehadel oleks suutlikkus ning vägi vabanemisega seotud nii meele-, keha- ja tundemürgid läbi töötada. Neid mürke võib nimetada ka negatiivseks (sisemiseks) karmaks. See kätkeb endas kõike miinuspooles, hirmude maailmas esinevat. Pole vaja püüda enda loodust, sellest kõigest, mida oled kehastuste vältel välja andnud, korraga vabaneda, sest see on võimatu. Ja see on lihtsalt omaenda keha karistamine.

Vabanemistes tasub olla mõõdukas, et su süda ei saaks kõike seda paljut korraga täis, et valgus su südames mõneks ajaks tuhmub. See on väljaspool seda, mida soovitakse saavutada. Südametuli ehk armastusevool saab jääda kestvalt särama ka suuremate lahtilaskmiste ajal. Kõik, mis on üle selle, on tegelikult liigne tormakus. Arengu ja teadvuse jätkuva tõusu vundament on tasane, kuid ühtlane liikumisevool. Samas, Valgus näeb alati ette ka mõnede inimlaste ülimat ambitsioonikust teel enda poole. Ülearusest innukusest lähtuva teistpidise karmavoo tekitamine on siiski andestatav ja sellest vabanemine toetatud.

Selle “abipaketi” aktiveerudes võid sa teatud perioodil käituda, olla ning tunda end nii nagu sa soovid või oled alati unistanud. Selle teadvuse tasandi tõusuga seotud teadvuse seisundi muutus võib olla äkiline, tugev ja vabastav, nii et vajalik on hoida teadlikult tasakaalu, ehk ennast pisut ohjata. Teadvuse ja taju arenguhüpe võiks alati silmas pidada, et ka füüsiline keha ning ego oleks selleks teatud määral valmis. Ja arengu all on siinkohal eelkõige silmas peetud suurema ja püsivama meelerahu ning rahulolu kogemise võimet.

“Paketi” laskumist ning ilmnemist on mõnel juhul vaja oodata näiteks terve öö, et olla valmis seda avama ja vastu võtma, kui taotlus on selleks eelnevalt tehtud, siis avaneb see ise. Kui jääd magama, siis jälgi sel ööl oma unesid, katsu sealt kõik vajaminev leida.

See “pakett” annab suure toetuse, etteprogrammeeritud väe, et teha muutuseid siseilmas. Enda sees muutuste tegemine, tumeduse muutmine neutraalseks heleduseks, ei muuda koheselt välist maailma ja selles kogetavat. Alguses võib tunduda, et ei juhtunud midagi. Selleks et näha, kas välist maailma õnnestub tegelikult peale sisemisi vabanemisi samuti uutmoodi kogeda, tuleb ise! oma hirmule või piirangule samm, kaks või koguni kolm vastu astuda! “Paketi” mõjuajal võib proovida ennast läbi teadliku valiku panna senini kogetud hirmu või ebameeldivuse koldesse.

Miks Looja on andnud inimestele jalad? Ainult selleks, et me õpiksime ise oma jalgadel käima. Nii et viimane, tegelikke muutuseid loov samm tuleb alati endal teha! Inglid saavad sind aidata ukseni, selle sulle isegi avada, aga nagu ilmselt ennegi kuulda on olnud, sisse tuleb sellest uksest tõesti vaid endal astuda.

Taotlus “paketi” vastuvõtmiseks on lihtne, aga hea on lausuda seda südamega:

“Ma olen valmis!”

(Kõikidel on nüüd ka võimalus jõuda enda isikliku Kosmilise Teadmiste allikani, see eeldab lihtsalt teatud teadvuse- ning puhtusetasandini jõudmist. See on sinu isiklik Positiivse karma ja Taevaste teadmiste kamber, sinna oled sa läbi kõikide oma kehastuste ja kehastumata jätmiste kogunud enda kogemusest lähtuva, kuid kogu maailmale vajaliku info.)

Allikas: -Taevaste Salateadmiste Kamber-

Edu ja Imelist teist adventi!

-Rahuleidja-