Inimese sisemaailm loob läbi projektsiooni tema reaalsuse ja reaalsuskogemuse. Kuid peegeldusseadus on paljuski siiski kahtepidine. Väline maailm ehk keskkond, milles viibitakse, kujundab samamoodi omakorda sisemaailma. Inimese siseilm, tema tugevused ja nõrkused on ju minevikus välise keskonna mõjul, ehk läbi materiaalse maailma välja kujunenud? Järelikult alati häiriva eluolukorra ületamiseks, pelgalt sisemaailmas muutuste tegemisest ei piisa. Enamasti on mustrite tõeliseks murdmiseks vaja teha reaalseid muutuseid ka välises maailmas. Näiteks häirivaid reakstsioone põhjustavaid tegureid tõeliselt lahti lastes, välistades. Või eemaldudes päriselt või lõplikult sellest, mis pole sulle praegu või enam hea.

Sinu olevikus võib olla selliseid elusätteid, õpetusi, käitumismalle, uskumusi, mis on ühisteadvuse mõistes ükskõik, kas siis valed või õiged, kuid millega sinu tuumolemus, alateadvus ja sisemine laps ei pruugi praeguseks enam leppida. Ja soovib ja soovitab tungivalt, et sa oma keskkonda või elusätteid muudaksid.

Lisasurve muutumiseks tuleneb tihtipeale veel sellest, et sinu Kõrgem mina juhib sind õiges suunas läbi alateadvuses peituvate valusate nuppude vajutamise. Näidates sulle seda, neid nüansse, mis ei lase sul edasi liikuda. Läbi selle juhib ta sind sinu tõeliste eluülessannete ning terviklikuks saamise suunas. Ta võib juhatamist üha valusamalt läbi viia, kuni sa teda kuulda võtad. Arvaku ego sellest, mis ise tahab. Ego tahtmised on võimalik järk järgult kõrvale lükata, aga Kõrgema Juhatuse tahet ühel hetkel enam mitte.

Ühel hetkel on muutused möödapääsmatud. Mõnikord on Universum sunnitud sind, et sa oma südame või alateadvuse hääle eiramise lõpetaksid, lausa pikali panema, nokauti lööma. Hiljemalt peale seda, soovitavalt enne on vajalik valida uued paigad ja energiakooslused elamiseks. Kogu vana väliskeskond, seltskond, kaaskond, olukorrad, suhtlussituatsioonid võivad lihtsalt vanu mustreid tagasi luua. Energiad ei pruugi mõnikord saada lõplikult muutuda ja vabaneda enne kui kõik vanu reaktsioone loovad sütikud on mõneks ajaks eemaldatud ja surve on täielikult maas. Ehk siis, tervenemine saab toimuda kui vana saab tõesti uueks ja muutustel on aega ka kinnistuda.

Kui soovid oma ego murda ehk enda praegusest uskumustepilvest väljuda, on kaval eemalduda teguritest, mis selle kunagi sellisena on kujundanud. Võimalik on seda teha ka eemaldumata, aga see nõuab suurt sihikindlust, otsustavust ja teiste lähedal suuri muutusi läbi viies, võib see tulla osaliselt teiste meelerahu arvelt.Lisaks võtab kindlasti kordades kauem aega ja nõuab suuremat pingutust. Nii et kaastunde seisukohast on mõnikord pealtnäha kõige suurem isekus, ehk endassetõmbumine ja eemaldumine kõige suurem isetus. Ja säästab teisi lõpuks kõige enam.

Kui sa oled võtnud ette tõelise julge muutumise ja otsustava enese vabastamise soovimatutest, piiravatest mustritest sisemaailmas, võib sinu minevikku saatnud väline maailm, koos selles rolli kandnud hingedega sulle taas mõneks ajaks mittetoetavaks muutuda. Sest vanad käitumise- elamise- ja suhtlemisemustrid energiate teisenemise ajal toetavalt ei toimi.

Enesemuutmises võib olla vaja hoida mõneks või tükimaks ajaks eemale nendest armsatest, kuid oma vana minatundega sind eksitavatest hingedest, kes tahavad sulle, läbi nende mälestuste vana sind, sinu preagusele olemusele ja olemise viisile vägisi peale proijtseerida.

Mustreid on paraku kõige lihtsam ning kohati ainuvõimalik murda ainult nüüd ja praegu, otsustavalt ja lausa kirvemeetodil, raiudes läbi enamuse minevikuseosed. See nõuab julgust, kuid julgus ongi vabaduse võti. Mis enamasti tehakse, hetkel, kui on tarvis mustreid otsustavalt murda on kartma hakkamine, leebuda püüdmine, endale valetama hakkamine, hirmu sunnil alla vandumine. Põhimõtteliselt on tarvis valmis olla oma Ego, ehk praeguse iseenda ja maailmakirjelduse energeetiliseks enesetapuks.

Ainult ego vajab, et kõik oleks alati samamoodi, otsib taga kunagi olnud seisundeid. Otsib neid ka teistest inimestest, püüab luua endist. Ego tahab, et kõik oleks jälle vanaviisi, mõistmata, et see mis olnud ei pruugi iialgi tagasi tulla. Selline meenutamine, olnu taasloomine on lihtsalt vana vao kündmine, mis viib ringiga ikka ja jälle tagasi samasse, järjest igavamaks saavasse kohta. Mõnele sobib püsimine kindlal, piiratud teelõigul ja sõitmine seal edasi tagasi. Kuid võib ju püüda mõista neid inimesi, hingi, kes soovivad sellest kitsendusest välja saada, kes julgevad reaalselt, kas ajutiselt või alatiseks ühisteadvusest välja astuda.

Egoenergia vähendamiseks on tark hoida ego maailmast võimalusel üldse eemale. Ego ei suuda hankida energiat ehk toitu, erinevalt hingetasandist otse Universumist. Ego vajab, et sind ümbritsevad inimesed sinu olemasolu kinnitaksid. Sellepärast igatseb ta tihti taga inimesi ja suhtlussituatsioone minevikust, kus ta ennast ikka on väga hästi tundnud, tahtmata leppida muutustega. Ja nii ei taha inimese ego ka seda, et teised inimesed tema ümber, tema lähedased muutuksid. Ja ego on see, mis iseeneses ei suuda muutumise vajalikkusest või võimalikkusest aru saada. Küll aga suudab seda süda.
Lõpuks on sotsiaalsus, mis põhineb lihtsalt kokku saamisel ja vestlemisel, väljaspool tõe või eneseotsinuguid, väljaspool tegelikkuseloomet vajalik vaid egole ja inimese sotsiaalsele minale. Toetugu see suhtlemisväljund siis ükskõik, kas materiaalsetele või vaimsetele alustele. Jutud minevikust, olnud sündmustest või kolmandatest inimestest loovad taaskord vanu energiaid tagasi, nii et muutuste etapil tasub igasugusest heietamisest ja heietuste kuulamisest hoiduda.

Hingetasandil osatakse armastada ja teistepoolset armastust tunnetada ka eemalt, ilma kokku saamata, liigselt suhtlemata, samaaegselt rõõmustades teise vabamamaks ning suutlikumaks saamise püüete üle. Hing ehk tegelik sina on tegelikult suurem kui see… Suurem kui ego. Ja püüa teise vabanemisponnistuste üle rõõmu tunda ja ehk ühel päeval julged sinagi tõeliselt vabamaks saamise teele asuda. Ja millalgised taaskohtumised ja jällenägemised saavad leida aset hoopis südamlikematel ja õigematel alustel.

Ja vahel tarvilik välja astuda ka Vaimsest Ühisteadvusest, mis on mõjutatud vanadest, paiguti enam mittetoimivatest õpetustest ja vaadata asju puhtalt läbi iseenda tuumolemuse tõetunnetuse. Kõik saab saada uueks ning imeliseks. Ning väljaspool ego toimimist võib kujuneda sinu ainsaks sooviks ning unistuseks sisemine ja välimine rahu.