Liikudes vaimsetel radadel, end arendades ja puhastades leidad viimaks teadlikkuse ning oskused, kuidas igas elusituatsioonis jääda kontakti iseendaga. Püsivalt selle seisundi hoidmine ongi viis, kuidas olla sisuliselt alati õnnelik, armastav ja hooliv. Üks eeldus selleks on puhas aura ehk energiaväli. Enda ümber on võimalik hoida armastuse välja, milles on ka teistel lihtsam südamesse tõusta ja rahu leida, kuid keegi pole võimeline looma täit harmooniat kõigesse ümbritsevasse, kõikidesse teistesse.

Olles taastanud püsiva kontakti iseendaga, oma hingega, muutud sa osakeseks universumi peeglist. Saavutades teatava puhtuse ja tundlikuse, võid sa avastada, et toimid suuresti peeglina teiste inimeste tarvis ja sinu suhtlemiskogemus on tingitud sellest, milline on vestlusparteri hetkeseisund. Sul on lihtne suhelda inimesega, kes suudab samuti olla avatult südames, kuid kui teise meel ja ego on väga aktiivsed, on teil teineteiseni raske jõuda. Kui kõnetataval on süda kinni ja tuju on pisut süngevõitu, võib sul üldse olla raske temaga rääkida. See tuleb sellest, et energiavahetus toimub nii erinevatel tasanditel, et tasakaal ja ühisosa kaob.

Vaimne seadus on, et inimene saab seda, mida ta välja kiirgab. Viibides südames, oled sa osaliselt niiöelda kanal, läbi mille toimib Universumi loogika. Püsides pehmes voolamises, mis on energeetilises mõttes üsna laitmatu olemiseviis, võid avastada, et saad anda teisele enamasti vaid seda, mida ta on hetkel valmis vastu võtma. Ehk seda, mida ta parajasti ise oma mõtete ja tunnetega Universumisse loob. Võid märgata, et avatud südamega inimesele on kerge anda armastust, suletud südame puhul on see üsna raske. Sa hakkad suhtlemises teatud määral toimima ka infokanalina, kes mõnikord edastab teistele Universumi teateid. Läbi selle võid sa öelda vahel ka enda jaoks mõistmatud asju ja sõnu, aga kõrgemast plaanist vaadatuna võivad need väga vajalikeks osutuda.

Inimene, kellel on süda lahti ja kes tunneb ennast ilusana ongi väga ilus ja lausa kiirgab valgust ümbritsevasse maailma. Teistpidi, kui tal läheb süda kinni ja ta kogeb ennast ühtäkki hallina, võib kohe näha, kuidas ta muutubki teataval määral halliks.

Küsimus on neutraalsuses. Kui saad vaadelda midagi niiöelda taunimisväärset täiesti neutraalselt, armastuses, ilma et su valukeha aktiveeruks, ilma, et sa  tunneksid situatsiooni endassepuutuvana, oled sa sellest vabanenud, kõrgemale tõusnud. Kui sa saad teiste tusatujusid, solvumisi, vihastumisi ja ka valusaid ütlemisi sinu pihta võtta täiesti neutraalselt, ilma blokeerimata, reageerimata ja hinnanguid andmata, siis oled sa teatava õppetüki läbinud. Siis pole see enam projektsioon sinu sisemaailmast teisele, vaid sa tunnistad kõrvaltvaatajana teiste reaalsust, teiste projektsioone.

See kõik on sellisel juhul armastuse valguses seistes asjade kõrvalt jälgimine, nägemine. Mõnikord on võime asju neutraalselt vaadelda ainult valiku kaugusel. Kui sinus on piisav teadlikkus, et asjade ja olukordadega mitte samastuda, lihtsalt kulgeda, laskmata valukehal teiste tekitatud draamaga kaasa minna, oledki sa vaba.

Nagu kõik, nii tunned ka sina vahel vähem, vahel rohkem teiste inimeste tundeid. Ja sellel ei pea olema midagi pistmist sinuga. See on lihtsalt peegeldus teise meeleolust, energiaväljast või sisemaailmast, mille sa infona ja kehapeegeldusena vastu võtad. See võib teinekord olla suur väljakutse, nähes sügavale teise inimese sisemaailma, tundes tema sisemisi pingeid, tunnetades tema kurbusest, segadusest või vihast täidetud aurat, temaga suhelda. Ja sellise pimeduse ligi ei taha mõnikord armastus mahtuda.

Teadmatuses võib vahel tunduda, et sa lausa ei salli kedagi, kuid tegelikult pole sul lihtsat tema lähedal hea olla. Teie energiad ei sobi, resonants ei ühti. Sa tunnetad temast õhkuvat solvumist, vaenulikkust ja sisemisi konflikte, mis võivad tuleneda vaid temapoolsest puudulikust enesearmastusest, kuid sellest piisab. Ja ta sõnad, tema rääkimine võivad sinuni kanda infot tema energeetikast. Kui seal on suuri ebakõlasid, siis need saavad sinu jaoks läbi rääkimise “nähtavaks”. Ime siis pole, et mõne inimesega vestlemine, või kellegi jutu kuulamine võib teinekord olla vägagi keeruline ja kurnav. Ja jutu sisu, sõnum või maneer polegi sellisel juhul eriti olulised, sest see mis häirib, on peidetud sõnade taha.

Nähes asjade sügavamat olemust, võib sul mõnikord tekkida segadus. Sa võid näha teise südamesse, tunnetada, mida ta tegelikult tunneb, kuid kui samal ajal on fassaad, ehk see, kuidas ta käitub ja mida ta räägib täiesti teistsugune. Siis võib tekkida energeetilise tõelisuse ja niiöelda “pildi” vahel vastuolu. Selguse annab see, kui oma tajude kontrollimiseks kasutada Universaalset tõetunnetust- küsida nõu Kõrgemalt tõelt.

Mõnikord on sarnane lugu ka hinnangute andmisega teistele. Kui vaatled sisemises vaikuses ja armastuses inimesi, ning keegi astub äkitselt sinu vaatevälja, võib juhtuda, et sinu teadvusruumi siseneb koheselt ka hinnang- mõni sõna, mis ei pruugi isegi sinu sõnavarasse kuuluda. See juhtub siis, kui sa “näed” seda, mida inimene ise enda kohta arvab ja tunnetad seda hinnangut, mida ta enda kohta iseendas kannab. Kuna sarnane tõmbab sarnast, siis tõmbab see ka teiste poolt sama hinnangu ligi. Sa võid tajuda mõne inimese ümber erinevaid hinnanguid lausa pilvena, sest need lendavad kontrollimatult tema energiaväljas ringi. Ja mõnikord on puhtamast meelest ja avatud südamest hoolimata tekkinud sinupoolsed niiöelda hinnangud hoopis diagnoosid, lihtsalt info, mis sulle teise parajasti aktiivsete ebakõlade kohta antakse.

See väike kirjatükk ei väida seda, et need eelpool kirjeldatud situatsioonid alati sellistena toimivad. Niikaua kui sa endiselt toimetad ka läbi ego, teostad ennast osaliselt egomaailmas, on hinnangud ja konfliktid siiski reaalsed ning võivad tuleneda sinust.

Käesolev kirjutis on siin hoopis selleks, et võiks tekkida suurem mõistmine enda suhtes. Ehk aitab see aru saada, miks mõned energiad ja sõnad vahel eikusagilt sinusse ilmuvad. Ja miks mõnede inimestega on vahel raske asju ajada ja rääkida. Alati ei pea otsima viga endas, sest energeetiline tõelisus võib olla midagi muud. Tegelikult kohtub välises maailmas igaüks ka teiste loodud reaalsuse, energiate ja minatundega. Sest isegi täielikult Valgustunud Meistrite naabruses võivad toimuda suured sõjad. Ja see ei ole ju projektsioon nende siseilmast.

See tekst on selleks, et sul oleks teinekord lihtsam endasse leebelt ja armastavalt suhtuda, mitte ei peaks endale alati hinnangute andmise pärast hinnanguid andma. Hinnangud liiguvad energiapakettidena samuti ringi ühisteadvuses ja selletõttu võib mõni neist üldsegi mitte sulle kuuluda. Asjade ja sündmuste neutraalne kõrvaltvaatlejana armastuses jälgimine teeb vabaks.