Püsides suhtes või vabaduses, ennast otsides ja leides tuleb varem või hiljem ikka rõõmus kohtumine uue tuttavaga, keda saab mitmetel tasanditel imetleda, ning kes sinu südant sügavamalt kõnetab. See sisemise äratundmise ärkamine võib tuua ellu üsna koheselt kõrgema rõõmu- ja armastusemaagia, kuid samas võib see lükata kõikuma sinu meelerahu. Võid ennast hetkest hetkesse tabada mõtlemast sellele imelisele inimesele ja temaga seonduvale. Muudkui teisele mõeldes, temaga suhtlemiseks ja kohtumiseks ettekäänete ning võimaluste otsimisel lood sa vaba energiat kaotavaid seoseid. Ja võid märgata, et enda asjadele täie kohaloluga keskendumine saab pisut häiritud.

Otse loomulikult on armumise seisund õnnistus ja ilmselgelt kõige kaunim asi, mida siin ilmas kogeda saab, kuid tegelikult pole vajalik läbi selle ennast kaotada.  Ennast teadlikult jälgides ja kohati piire tõmmates on võimalik seda seisundit hoida ja tasakaalu säilitades kõigi jaoks enim rõõmutoovaks suunata.

Armumine, armastuse maagia lahvatab kui vaatad esmakordselt sügavamalt silma inimesele, kellega sul on määratud tekkima sügavam hingeline side. Sel juhul on hingekristallide kohtumisest, otseühendusest tekkinud säde piisavalt võimas, et su süda saaks energiaplahvatuses täielikult avaneda. Ja koheselt hakkab suurem hulk armastuse energiat läbi sinu voolama.

Mõnikord on armumine vaid ühepoolne. Armumine, kellessegi ilma vastuarmastuseta juhtub tavaliselt siis, kui teises südames on armastuse voog juba avanenud ja ta lihtsalt tunnebki juba suurt armastust. Kuid see võib olla suunatud kellelegi teisele, või siis kogu Universumile. Sellist armastusevoogu pole tark liialt isiklikult võtta. Sellisel juhul avas teise armastusest pulbitsev süda nagu möödaminnes ka sinu südame ja läbi selle toimus lihtsalt sinu südame tervendamine. Täielikult avatud süda, niiöelda armunud süda, ongi alles täiesti terve süda!

Kuid iseenda suhtes on ebaõiglane sellesse soovitud, kuid vastuseta armastusse, sellesse inimesse kinni jääda. Tegelikult on sinu ellu tulemas alati veelgi imelisemaid inimesi, kellega sul oleks võimalus täiel ja suuremalgi määral vastastikkust armastust kogeda.

Komme on kiinduda teisse inimesse, kuid tegelikult võib hoopis südame täieliku taasavanemise tunne olla see, mida hing ootab. Meel armastab otsida selleks tundeks põhjust väljastpoolt, kuid tegelikult juhtus see armumise ime, südame avanemine sinu enda sees. Inimene saab ka ise, enda jaoks oma südame avada ja selle lahti hoida.

Miks see oluliseks võib osutuda? Sest kui inimene, kellesse armuti, ühtäkki kaob, või kui ta lihtsalt, kas hirmust, mõnest minevikuenergiast või elulisest mõistmatusest lähtuvalt oma südame sulgeb, jääd sa oma armastuses üksi ja läbi sinu südame voolav energiavoog ei leia enam rakendust. Teise hirmust suletud süda on nagu sein, millest ei pruugi suuta läbi voolata isegi sinu armastuse energia. Ja kohtudes läbimatu takistusega jääb energiavoog peagi seisma, kuni lakkab sootuks. Ning kui sa seda voogu oma lähedastele või iseendale ei oska või ei taha suunata, siis sulgub ka sinu süda.

Kui süda läheb sedasi äkitselt kinni, saab inimene lausa füüsiliselt haiget, kuna südamesse lukustub ka teise lahkumisest ja sellega seotud mõistmatusest tekkinud hetkeemotsioon: kurbus, viha, andestamatus, hirm. Ja inimese vibratsioon kukub sama järsult, nagu see armudes tõusis. Selline kõrgelt kukkumine võib päädida masendustundega ja viib su elukogemuse enamasti sügavamale hämarusse, kui see oli enne armumise hetke. Ning selle südamesse lukustunud valu ja pimedusega uuesti kohtumine, vajab üsna suurt julgust. Eelkirjeldatu on osaline selgitus, miks armastuse kaotamise tunne võib olla niivõrd valulik ja soovimatu kogemus.

Südame kaudu elavatel inimestel on südameenergiat tihtipeale palju. Kuna üks inimene võib ennast kiirete asjatoimetuste või paljude muude põhjuste tõttu armastuse voost lahti ühendada, on hea, kui sul on vajadusel valik teisteks südameühenduseks. Kõlab väga naljakalt, aga suutes vajadusel ümber lülituda, hajutad sa armastuse kaotamise tunde tundmisega seotud riski. Teine võimalus on vajadusel kogu see armastuse voog, mida sa teise vastu tunned, suunata tagasi otse enda südamesse.

Kuid samas on selge, et läbi kahe teineteisele kalli südame vastastikkuselt võimendatud armastuse energia voolamine, on ülim tunne. Sellega tõuseb koheselt inimese energeetiline võnkesagedus ehk vibratsioon ning avaneb sisemine rõõmukanal. Sellepärast võib armudes olla tunne, nagu pea käiks ringi, jalad tahaks aegajalt alt ära minna ja kõhus justkui lendaks rõõmuliblikad.

Üks teadmine, mis võib aidata välises maailmas püsivas armastusesvoos olla on see, et isiklik armastus, ehk alumine südamekeskus on mõeldud ainult iseenda ja oma laste armastamiseks. Kõikide ülejäänud seostega, energeetiliste ühendustega, mis sinna kinnituvad, võivad ühel hetkel kaasneda klammerdumise ja omamise ilmingud. Isikliku armastuse südamekeskus- isiklik armastus kellegi vastu- ja juba võib tundudagi, et sinu kallim on sulle sinu isiklik inimene.

Nimelt, inimesel on südamepiirkonnas armastuse energia vastuvõtmiseks ja loomiseks kaks energiakeskust. Alumine, on niiölelda maise armastuse keskus ja ülemine, mis asub kurgutsakra ja südametsakra vahel, on mõeldud kõrgema, universaalse, tingimusteta armastuse kogemiseks. Samas keskuses on ka kõrgema kaastunde asupaik. Kui inimesel oleks võime ja oskus püsida oma tajuga selles keskuses, tõsta oma energeetiline kogumispunkt ja kõik seosed ning ühendused lähedaste inimestega sinna, võib elu muutuda püsivalt harmooniliseks kogemuseks. Sest kui see keskus avaneb ja seda kasutama õppida, on sellel vägi transformeerida ka suuremad ebakõlad ja kannatused ning muuta need puhtaks armastuseks.

Küll mitte kõikide, kuid mitmete inimeste hinged, kes on kinnises suhtes, näiteks abielus, igatsevad ja hõikavad sisimas siiski suurema vabaduse järele. Seda eriti juhul kui valik on tehtud liiga ruttu või valedel põhjustel, juhindudes hirmust, või egost, mitte armastusest, tõetundest ja südamest

Kui su süda avaneb, avad sa teisele inimesele, maailmale oma hinge, kogu oma ilus, õrnuses ja väes. Kui süda avaneb, saab see nähtavaks sinu hingepeeglis, mis hakkab selleläbi sind ümbritsevale kõrgemaid kvaliteete peegeldama ja projitseerima. Mõnes mõttes hakkab täielikult avatud süda koheselt kogu ümbritsevat maailma tervendama.

Armumisega ehk südame täieliku avanemisega kaasnev järsult suurenenud energeetiline täitumine loob muutunud teadvuse seisundi. Kui su ajulainete sagedus on madal, siis on meel vaikne ja rahulik ning selleläbi saad sa kogeda hetke. Hetke, mis on igavikuline ja kõik selles olev on imeline. Sedasi näed sa kõike ja kõiki pigem läbi armastuse.

Püsivam harmoonia kaob inimese elust hetkel, mil ta kaotab piisava kontakti iseendaga, oma südamega. Läbi selle kaob ka sisemine turva- ja selgustunne. Vaid side oma südamega, eeldusel, et see on piisavalt puhas, hoiab sind alati õigel kursil ja ei lase pikalt kesta elusündmustel, mille tõttu pead enda sügavamast tõest üle astuma. Ise oma reaalsust luues ja teadlikkusega tasakaalu hoides, saad sinu jaoks keerukamate õppetükkidega kohtuda vabaduses. Vabadus on see, kui saad vajadusel välisest mõneks ajaks lahti lasta ja kõigest eemalduda.

Nõndanimetatud karma, sinu hinge vanus ja valikute ambitsioonikus on see, mis määrab õpingute raskusastme. Vabadus omakorda annab sulle liiga pingelisel õppeperioodil taganemistee, läbi mille saad soovi korral võtta akadeemilise puhkuse, vaid iseenda südamesse pagedes.

See inimene, kes on valmis sinuga hingelähedusse jõudmiseks endaga töötama, on reaalselt sinust ja arengust huvitatud. Mitte pole lihtsalt läbi armumise maagia sinusse kinnitunud. Klammerduvas suhtlusharjumuses ei tehta enamasti sügavamalt südametõepõhiseid valikuid. Kui see poleks sina, kellesse klammerduda ja kiinduda, oleks see lihtsalt keegi teine.

Suheldes vabalt on näha, kes leiab sinus midagi enda hinge ning südame jaoks harukordset ja kelle jaoks sa oled lihtsalt keegi. See, kelle jaoks sa oled oluline hingetasandil, jääb sinu ellu ka vabaduses suheldes. Selline suhtlusviis on hea, et leida enda jaoks tõeliselt oluline, imeline, tähenduslik inimene. Õige inimesega õigel ajal kohtudes on teil omavahel algusest peale kerge, rõõmus ning vaba suhelda ja teineteise vastu tekib üsna koheselt vastastikkune siiras huvi mitmetel tasanditel.

Vabaduses on näha, et kes saab vaid iseendaga olles hakkama. Sest kui sinu partneril pole endaga olles hea, ta ei suuda enda asjadega tegeledes olla õnnelik ja ta on sinu küljes juba kinni, siis hakkab see varem või hiljem ka sind mõjutama. Selline inimene võib hakata ühel hetkel sind enda sisemaailma asjades, tunnetes ja mõtetes süüdistama. Ja see viib tahes või tahtmata ebakõladeni ja vaidlusteni.

Vaidlemine on pealegi energeetiliselt täiesti tarbetu tegevus. Äge vestlus, mis ei keskendu kõrgema tõe leidmisele ja mis taandub vaid erinevate seisukohtade väljendamisele, muutub ruttu energiasõjaks. Kui sõneluses on madalasageduslikud tunded juba pead tõstnud, ei pruugi adekvaatset info- ega energiavahetust enam üldse toimuda.

Vaidluses põhjustab ärritust tegelikult see, et emotsioonidest nõrgestatuna tuntakse intuitiivselt, et on vaja oma isiklikku energiaruumi kaitsta, kuid ei osata. Lähedase partneri puhul ongi enda energia kaitsmine pisut raskem, kuna tänu mõningasele energeetilisele läbipõimumisele on see ruum ja saadaolev energia teataval määral ühiseks muutunud. Hetked, mis päädivad suuremate pahameelepuhangutega võivad viidata sellele, et ei osata enam ise energiat saada ning luua. Energiat on jäänud väheks ning seda on vaja hakata teiselt hankima. Liiga kinnises ja klammerduvas suhtes on selline seis ühel hetkel piisava teadlikkuse puudumisel enamasti paratamatu.

Energeetiliselt kõige laitmatum lahendus sellise vaidlema viiva olukorra vastu on teineteisest piisavalt pikaks ajaks eemaldumine. Kuni kumbki osapool suudab ise uuesti enda jaoks niiöelda vaba energiat luua. Ja vaadates eemalt, võid sa tõde selgemini näha.

Armastus on nagu lill, mis puhkeb kõige kaunimalt õitsele vabaduses. Selline vabalt sündinud olemisväljendus tahab sirutuda ikka suurema avaruse ja valguse poole, kasvada koos tuule ning päikesega.

Armastus on ikka ja alati ainult rõõm. Kui armastust saadab kurbus, valulikkus või mõistmatus, siis tegelikult see ei olegi armastus, see on midagi muud ja seda on tarvis tervendada. Hea on õppida elu usaldama ja püüda kasvada sellega koos- rõõmus, vabaduses ja armastuses.