Sildid

, , , , ,

Uute ja kõrgemate energiate lõimumise ajastul toimuvad maailmas iga päev ulatuslikud muutused. Iga päev tekib uusi, kõrgemaid tasakaalupunkte, mistõttu mõned vanad õpetused ja tarkused ei pea enam olnud ulatuses paika. Osad asjad pole enam vanaviisi. Kõrgematel jõududel pole enam enam vaja, et inimkond kogeks oma õppetükkideks ja arenguks vajalikke kogemusi kannatustena.

Enese teistesse inimestesse kaotamist pole enam tarvis. Neid õppetükke on planeedi ajastute lõikes nüüdseks piisavalt. Kui enese kaotamine sinuga ikkagi taaskord valuliselt juhtub, siis ilmselt selleks, et sa mõistaksid, et teised inimesed ei saa sind kestvalt täielikus või õnnelikuks teha. Sinu kese peitub siiski ainult sinus endas. Nüüdseks oleks hea kõigil ennast leida, et läbi avaldunud isikliku väe saaks igaüks aidata planeedil tõusta kõrgemasse vibratsiooni.

2012 aastal 21. detsembril leidis aset suur muutus: toimus dimensioonide nihe ja inimese arengu ja olemise seisukohast muutus oluliselt olulisemaks tema sisemaailm. Sellega sai loodud sisemine karma. See on karma, mis tekib ning rakendub inimese suhtest tema endaga.

On olemas kaks suurt maailma, inimese sisemaailm ja väline maailm. Mõlemas eksisteerib karma. Sisemaailma karma on sulle lähemal. Ja selletõttu sinu jaoks olulisem. Sisemaailma karma tuleneb sinu läbisaamisest iseendaga. Suhe endaga on kõige tähtsam suhe sinu elus. Tihtipeale kardetakse teistele näiteks neist eemaldumisega või suhtlemise lõpetamisega haiget teha, hoolimata, et teiste säästmiseks tuleb endast oma südamehäält eirates vägivaldselt üle astuda. Ja püsitakse soovimatus ning sobimatus elukoosluses või keskkonnas üha edasi. Sellistel hetkedel luuaksegi enesesisest karmat. Ja karma kogunebki praegu rohkem sisekosmosesse: energeetilisse- ja füüsilisesse kehasse.

Väline karma manifesteerub nüüdseks koheselt. See, mida sa teisele välises maailmas teed, tuleb sulle kohe tagasi. Hingedevahelisi karmalisi pusasid, mis jooksevad läbi mitmete elude pole enam. Kõik, mis on veel jäänud, saab selle või järgmise kehastusega lahendatud.

Välise karma tekitamise hirmus on suur osa inimeste väest ja energiast maha surutud. Paljud, ei julge karma kartuses teha seda, mida nende süda soovib. Kardetakse enda sisehäält, sisemist juhatust kuulata, sest see paistab mõnikord kõnelevat sellest, mida teised inimesed sinu ümber kuidagi kuulda ei taha. Kuid oma sisehääle järgimine on muutunud oluliselt olulisemaks kui varasemalt. Ja olulisemaks kui teiste inimeste isiklikud tahtmised ning ootused sulle.

Oma südamehääle pidev eiramine võib su lõpuks viia sisemisse konflikti. Ja sinu jaoks ei saa mitte miski olla hullem kui sügav konflikt iseendaga! See võib viia päris tõsiste, isegi kõige tõsisemate vaimsete ning füüsiliste hädade ja haigusteni. Sisemise karma aktiveerumise tõttu on inimesele tema sisehääl üha valjemini kuulda. Vaja oleks ennast aksepteerida sellisena, nagu sa oled loodud. Sinu sisemine juhatus, sinu südamehääl räägib sulle seda, mida sa oled tulnud tegelikult siia maailma tegema ja kogema.

Mõnikord kirjeldatakse mõnda inimest, et ta elab ja käitub, nagu “Jumal juhatab.” Kas see võibki olla inimene, kes tõesti järgib oma südame häält ja kutset? Olgugi, et see võib olla esmapilgul veidi veider ja arusaamatu? Ometi on see millegipärast vajalik. Oma südamehääle kuulama hakkamine on tegelikult lihtsalt ego kontrollist vabanemine ja leppimine, sest Looja kõnelebki sinuga läbi sinu südame.

Väline karma on hingetasandil kokkuleppeline. Enamasti ei saa üks inimene teisele midagi teha kui teine seda ise ei lase ja seda endale ligi ei tõmba. Ja lisaks, on väline karma suhteline, hinge valikutest tulenev. Sest sellest kogemusest, mida üks inimene võtab tõelise kannatusena, läheb teine täieliku kergusega läbi. Ja lõpuks on väline karma lihtsalt hingedevaheline mäng, milles hinged õpetavad üksteisele kordamööda maiseid õppetükke.

Nüüdseks on piisavalt maadeldud ka duaalse maailmaga, milles inimene otsib läbi vastandlike kogemuste ennast. Kui ta otsib ennast läbi teiste, läbi välise, siis saavutab ta täieliku täielikkusetunde vaid koos kellegiga. Uuel ajastul on esmasem isikliku potentsiaali kasvatamine, kuni endas täielikkuse leidmiseni. Ja jõudes endani, püsides endas, oled maise kassi-hiire mängu sisuliselt seljatanud.

Mida osad hinged on tulnud siia seekord kogema, milleni välja jõudma, on isiklik vabadus. Sellist asja ei saa taevas tundma õppida, sest seal on üksolekutunne pidev. Ja selle tõttu, on võimalikult väheste seostega üksiolekutunne oma vastandlikkuses, oma pärisolemuse lõpuni mõistmiseks vajalik. Kuid jõudes iseolemise tundes kontaktini allikaga, on läbi selle võimalik saavutada sisemine kõrgem teadvus, rõõm, vabadus, kaastunne ja armastus, mis on kõige välise vastu pidev ja püsiv.

Enda südame soovidele järele andmine on viis, kuidas õppida enda tingimusteta aksepteerimist. Endaga leppimine, täielikult sellisena nagu sa oled, on esmane samm, et tegelikud muutused saaksid aset leida. Peale seda hakkab taotletav enesemuutmine vilja kandma. Enda armastama hakkamine sellisena nagu sa oled, on tee vabadusse.

Enesesisese karma lahendamine võib olla üsna keeruline, sest mõnikord on teiste vastu lihtsam hea olla kui enda vastu. See võib olla sellepärast, et väline maailm ja teiste nõudmised ning nõuanded võivad tunduda reaalsemad ja nende järgimine on harjumuspärasem.

Selleks, et saaks enda vastu tingimusteta hea olla, oleks vaja osaliselt enda sisse kogutud karma, allasurutud emotsioonid endast välja lasta. Üheks sügavale peidetud tundeks võib olla näiteks sisemine kahetsus senini südame soovil elamata jäänud elu pärast. See on takerdunud tunne, mis võib takistada lahkumast energiatel, mis on seotud keerukamate eluperioodidega ja suuremate isiklike nõrkustega. Ja selleks, et kahetsustunne saaks vabaneda, on vaja kogeda nende kogemuste rõõmupoolt, mille puudumine selle kahetsuse kunagi tekitas.

Püüdmine välist maailma ilusaks ja paljutähenduslikuks sundida ei pruugi olla lahendus. Hambad ristis naeratamine ei loo alati muutuseid. Kui soovid oma ellu harmooniat, siis pilgu enda sisse pööramisest ei pääse. See, kuidas sa ennast seesmiselt tunned loeb kordades rohkem kui see, kuidas sa välja paistad. Sisu on tähtsam kui vorm. Enda sees peituva pimedusega kohtumata ei pruugi suurde valgusesse, püsiva rõõmuni jõuda. Ja inimese sees peitub pimedus seal, kus asuvad minevikust pärinevad läbitöötamata madalasageduslikud energiad. Ja see ongi sisemine karma.

Välise maailma muutmine käib läbi sisemaailma. Muuda ennast ja maailm su ümber muutub. Kui sa lõpetad püüde kõigile meeldida, kõiges tubli, kohusetundlik ja ülikorralik olla ning pöörad pilgu enda sisse, võivad leida aset tõelised muutused. Õpi endale meeletult meeldima, saa enda südame jaoks tähtsates asjades tubliks ja sa hakkad kõigile meeldima ja sind saadab edu.

Esmane on ennast hästi tunda. Eelkõige võiks õppida enda eest hoolitsema, jättes teised ja nende aitamise mõneks ajaks teisejärguliseks. Inimeste aitamisele võib jälle mõelda kui endas on teatav tasakaaluseisund kinnistunud. Sest teistele liigses andmises on mõningad teadvustamise kohad. Püüe enda armastust alati väljapoole kiirata, ei pruugi töötada. Koos arvatava armastuse jagamisega võid sa ära anda ka oma elujõu, oma eeterenergia.

Elujõudu saad sa ainult ise hoida ja koguda, keegi ei tee seda sinu eest. Andes ära oma elujõu, tunned sa ennast viimaks tühjana, kuni sa ei jaksa armastust enam isegi tunda. Igaks tundeks on vaja teatavat algenergiat. Ja isikliku armastuse kiirgamisest võivad tekkida soovimatud energeetilised seosed, läbi mille sinu energiaväli võib jäädagi lekkima. Armastust tasub kiirata vaid teadlikult, vahendades universaalset armastust.

Kõik, mis on sinu sisemaailmas peegeldub sulle läbi välise nagunii tagasi. Kõik, mis on sinu sees kiirgub ka välja. Mida rohkem on sinus armastust, seda ulatuslikumalt seda sinust levib. Kõige parem asi, mida sa endale, oma lähedastele ja kogu maailmale teha saad, on saata enda südamele armastust. Muidu võib juhtuda, et sa püüad eneseteadmata armastada teisi osalt sellepärast, et ka nemad sind armastaksid. Ja see on armastus, milles on selle juurde tegelikult mitte kuuluvad tingimused.

Sisemise karma loomine tuleneb enamasti endale valetamisest. Millist eluvaldkonda või sisemist tungi see enim puudutab, see sõltub inimese isiklikust eripärast, tema olemusest. Vabastamata ebakõlalised minevikuenergiad, mis tulenevad näiteks õnnetust saatusest, võivad mõjutada seda, kes inimene on ja kellena ta ennast kogeb. Isiklik minevik tervikuna loob inimese olemuse.

Kuid kõigil on võimalus läbi vaimsuse oma olemusest ja sellega seotud piirangutest kõrgemale tõusta. Soovimatutest minevikumõjudest on võimalik vabaneda. Inimene, saades oma tervikliku väega üheks, on nii võimas, et kui ta täielikult usub, usaldab, taotleb, otsustab ja valib, siis ei mõjuta teda enam isegi planeedid, vaid tema mõjutab soovi korral planeete.

Sellist inimest ei mõjuta, madalrõhkkonnad, päikesetormid, maavärinad ega tähtede seisud. Inimene suudab oma täielikus väes astroloogiast, tähtkujust, sünniajast, hirmudest, saatusest ja kõigist teistest mõjuritest kõrgemale tõusta. Inimese vabadus võib olla piiritu. Ja mida suurem on isiklik vabadus, seda väiksem on oht luua uut sisemist karmat.

Sinu süda räägib sinuga. Vahel on see sulle selgesti kuulda. Teinekord on südamel vaja sind su elu kitsaskohtadest informeerida läbi kehaliste või energeetiliste ebakõlade. Olgu probleemi põhjus missugune tahes, lahendus võib olla lahti laskmises ja keskonna vahetuses. Vahel on vaja mõneks ajaks kõigest eemalduda, et energiad saaksid ära liikuda, stabiliseeruda. Ja teinekord on õppetüki äraõppimiseks vaja samasse kohta tagasi pöörduda. Mida täpselt vaja on teha, et sisemised ja välimised ebakõlad ära lahendada, seda teab sinu süda.

Kõiki enda jaoks õigele rajale pöördumisega seotud raskeid tundeid aitab leevendada leppimine ja kaastunne. Kaastunne enda ja teiste vastu ning mõistmine, et mõnikord oma südame kutse vastu lihtsalt ei saa. Selle vastu pole tegelikult vaja võideldagi. On vaja lihtsalt julgust rõõmuga vastu võtta ja ära kogeda need kogemused, mis on sulle määratud ning saad liikuda püsivasse harmooniasse ja tasakaalu.